Til ansøgere, som søger stillinger på Houlkærskolen

Opslagene til de enkelte stillinger beskriver indholdet i stillingerne, og hvad vi forventer af ansøgerne.
 
 
Hermed følger nogle informationer om skolen:
Skolen er distriktsskole for Houlkærområdet. Skolen har 700 elever fordelt på 10 årgange. Skolen er en 3-sporet. Der ansat 60 lærere, 15 pædagoger i SFO samt TAP – I alt 80 ansatte. Skolen har ca. 120 2-sprogede elever. Skolen er opdelt i 5 klynger, som hver rummer 2 årgange. Skolen er organisatorisk opdelt i 3 delinger. 0.-3. årg. – 4.-6. årg. og 7.-9.årg. Delingerne har udlagt beslutningskompetence på en række områder.
I indskolingen er der et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger. Dette indebærer, at pædagogerne er med i en del af undervisningen. Denne ordning fortsætter i kommende skoleår, som et led i indførslen af skolereformen.
Der er etableret AKT ordning, hvor 1 årsværk anvendes for at sikre at trivsel og tryghed er til stede som forudsætning for elevernes gode udbytte af undervisningen. 
 
Skolen indgår i et tæt samarbejde med områdets institutioner og foreninger. 
 
Skolen er kendetegnet ved et godt arbejdsklima, hvor samarbejde og kollegial omsorg kendetegner arbejdsmiljøet.
 
Ledige stillinger: 
 
Pt. ingen ledige stillinger.