• Houlkærskolen
Billedet på sidehoved

Sundhedsplejerske


Sundhedsplejerske  
Louise Rass Beck
Tlf.: 8787 7717

 

 

 

                               

 
 
 
 
 
 
 
 
Sundhedsplejens tilbud på skoleområdet
 
I Viborg Kommune tilbydes alle børn følgende samtaler og undersøgelser hos sundhedsplejersken i skoleforløbet:
  
Sundhedsplejen tilbyder i 2016/2017 følgende:
 

 0. klasse:
Indskolingsundersøgelse for alle elever. Forældrene deltager.

 1. klasse:
Alle elever måles og vejes. Der tilbydes samtaler efter behov mhp. at sætte tidligt ind med forebyggelse af overvægt.

 3. klasse:
Sundhedspædagogisk aktivitet i form af undervisning med fokus på 
kammeratskab og trivsel.
Alle elever måles, vejes og får lavet synsprøve. 

Der kan tilbydes samtaler efter behov mhp. at sætte tidligt ind med forebyggelse af overvægt.
Der kan naturligvis også være andre 
årsager til, at der er behov for en samtale.

 4. klasse:
Sundhedsplejen tilbyder alle piger undervisning i menstruation gruppevis. 
​Det er et ønske, at idrætslæreren deltager, så der kan laves aftaler om idræt og bad.

 5. klasse:
Sundhedspædagogisk aktivitet om pubertet for alle elever. Alle elever måles, vejes 
og får lavet synsprøve. Der tilbydes samtaler efter behov mhp. at sætte tidligt ind med  forebyggelse af overvægt. Der kan naturligvis også være andre årsager til samtaler.

 8. klasse:
Udskolingsundersøgelse for alle elever.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I skoleforløbet tilbyder sundhedsplejersken råd og vejledning, hvor der er brug for det samt samtaler med børn/familier med særlige behov. 

Henvendelse herom kan ske direkte til skolens sundhedsplejerske eller eventuelt til sundhedsplejens vagttelefon 8787 7767 hverdage kl. 9 – 10. 
 
Sundhedsplejersken samarbejder med forældrene og med skolens lærere – såvel i forbindelse med de rutinemæssige undersøgelser, som i de mellemliggende år - for at bidrage til at børnene har det bedst muligt i skolen.
 
Når der er brug for det, vil sundhedsplejersken – efter aftale med forældrene – have mulighed for at tale om et barns eventuelle vanskeligheder med andre samarbejdspartnere i Viborg Kommune.  
Udover lærere kan det dreje sig om SFO-pædagog, skoleledelse, PPR-psykolog, talepædagog eller socialrådgiver.
 
Ved helbredsproblemer kan sundhedsplejersken ved behov henvise barnet til egen praktiserende læge, øjenlæge, ørelæge andre specialister.