• Houlkærskolen
Billedet på sidehoved

Faktuelle oplysninger

Antal elever

 
Samlet elevtal pr. 11-11-2017  661 elever
 
 
 Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her: 
 
Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Indskolingen (0.-2. klasse): 21,4 elever pr. klasse
 
Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 22,05  elever pr. klasse
 
Udskolingen (7.-9. klasse): 21,9  elever pr. klasse

Karaktergennemsnit

9.årgang 16/17
Prøvetermin  Maj - Juni
 

FAG
STANDPUNKT
   FP9  
Dansk læsning
6,53
6,77
Dansk retskrivning
6,79 7,56
Dansk skr. fremst.
6,79 6,53
Dansk mundtlig
6,60
7,95
Matematik uden hjælpemidler 
8,07 8,19
Matematik med hjælpemidler 
8,47 7,58
Matematik mundtlig
7,09  8,33 
Engelsk skriftlig
8,49
 -
Engelsk mundtlig
7,30 9,31
Tysk skriftlig
7,15 -
Tysk mundtlig
5,59
 -    
Fysik/kemi
7,24
-
Biologi
6,67
 -
Geografi
7,51
     -
Naturfaglig prøve  - 5,74
Historie
6,57 -
Samfundsfag
6,37 6,80
Kristendomskundskab
6,47 9,27
Obligatorisk projektopgave      -   7,42
Idræt 7,53 8,23
 
 

Karakterfordeling 15/16 på Houlkærskolen 

Karakterfordeling 15/16 fordelt på kommuner 

Landsgennemsnittet 15/16

Socioøkonomisk reference 15/16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:
 

Antal lærere

Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 11-11-2017:  60
 
Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her: