• Houlkærskolen
Billedet på sidehoved

Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
  • Samlet elevtal pr. 01-10-2018:  ?
  • Samlet elevtal pr. 07-08-2018:  680 elever

  •  Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
  • Indskolingen (0.-2. klasse): 22,4 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 21,9 elever pr. klasse
  • Udskolingen (7.-9. klasse): 21,1 elever pr. klasse

  •  

Karaktergennemsnit

9.årgang 17/18
Prøvetermin  Maj - Juni
FAG
STANDPUNKT
   FP9  
Dansk læsning
7,67
6,84
Dansk retskrivning
7,87 7,96
Dansk skr. fremst.
7,47 6,69
Dansk mundtlig
6,40
7,47
Matematik uden hjælpemidler 
7,58 7,71
Matematik med hjælpemidler 
7,71 8,20
Matematik mundtlig
6,71  - 
Engelsk skriftlig
8,00
 8,57
Engelsk mundtlig
7,55 8,91
Tysk skriftlig
8,21 -
Tysk mundtlig
6,74
 -    
Fysik/kemi
7,27
-
Biologi
7,86
 -
Biologi- skriftlig  - 8,00
Geografi
7,16
     -
Geografi - skriftlig  - 5,91
Naturfaglig prøve  - 7,82
Historie
7,91 -
Historie - mundtlig  - 7,95
Samfundsfag
8,00 -
Kristendomskundskab
7,57 -
Obligatorisk projektopgave      -   8,02
Idræt 8,20 -
Gennemsnit 7,55 7,70

 

 

Karakterfordeling
karaktergennemsnit

Karakter fordeling efte socioøkonomisk reference

 

 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Overgang til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:

Undervisningsministeriets database

Antal lærere

Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 01-07-2018:  65
 
Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her: